ქარ | Eng 
 
 
 
  გამოკითხვა  
ფიქრობთ თუ არა რომ თქვენს ქონებას სჭირდება დაცვა ტექნიკური საშუალებებით?სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური დპ სამმართველოს 4 ვაკანსია
საქართველოს შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალურ დაცვის პოლიციის სამმართველოში 4 ვაკანტურ თანამდებობაზე. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური დპ სამმართველოს 2 ვაკანსია
საქართველოს შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალურ დაცვის პოლიციის სამმართველოში 2 ვაკანტურ თანამდებობაზე. სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური დპ სამმართველოს 6 ვაკანსია
საქართველოს შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალურ დაცვის პოლიციის სამმართველოში 6 ვაკანტურ თანამდებობაზე. რკინიგზის ობიექტების დაცვის სამმართველოს 44 ვაკანსია
განაცხადების მიღება დასრულებულია! შიდა ქართლის რეგიონალური დპ სამმართველოს 2 ვაკანსია
განაცხადების მიღება დასრულებულია! იმერეთი-გურიის რეგიონალური დპ სამმართველოს 4 ვაკანსია
განაცხადების მიღება დასრულებულია! ფულადი სახსრების, მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართელოს II განყოფილების 1 ვაკანსია
განაცხადების მიღება დასრულებულია! საქართველოს საპატრიარქოს უსაფრთხოებისა და ქონების დაცვის სამმართველოს 1 ვაკანსია
განაცხადების მიღება დასრულებულია! ქ.თბილისის სამმართველოს 1 ვაკანსია
განაცხადების მიღება დასრულებულია! საავიაციო უშიშროების სამმართველოს 5 ვაკანსია
განაცხადების მიღება დასრულებულია!
  სიახლეების გამოწერა  
 
 

 
 


 
შექმნილია საათეკი-ს მიერ